Er zijn projecten die verankerd zijn in de realiteit van vandaag. Van de man en de vrouw  die veel en goed willen werken, die zich willen ontplooien in hun werk, veel willen betekenen voor de maatschappij waarin zij leven, maar die ook een eigen privé/ familie leven willen hebben waar de dagelijkse kwaliteit gewaarborgd wordt. Werken alleen om het geld is achterhaald!

De rol van de universiteiten bij de realisatie en het onderhoud van het Kenniscentrum is die van onderzoek in elk van de projecten en van hun toepassing.

Bij projectonderzoek moet rekening worden gehouden met de behoeften van elk type bedrijf om de juiste instrumenten te creëren. De behoeften en omstandigheden van een bank zijn niet hetzelfde als die van een horecabedrijf.

Dit kenniscentrum kan een bron van onderzoek en ervaring zijn voor studenten in verschillende projecten. Als je goed werkt, kunnen de conclusies en de instrumenten de wereld veranderen
De criteria voor deze onderzoeken zal OFA aanreiken.

Instrumenten

Conciliar en España y Holanda
Dit betreft een inventarisatie van de balans werk-privé in Nederland en in Spanje. Het signaleren van de positieve en minder positieve aspecten in elk land, moet helpen om conclusies te trekken die zowel Nederland als Spanje geholpen kunnen worden.

Onderzoek voor Training & Workshops 

 • Uitzoeken wie precies het publiek is en waar zich dat bevindt
 • Wat voor behoeftes hebben de mogelijke ontvangers van het product
 • Materiaal ontwikkelen voor de diverse levensfases aangezien elke periode (baby’s kleine kinderen, pubers, enz.) om een eigen balans vraagt
 • Welke thema’s zouden voor dit publiek interessant kunnen zijn?
 • Workshops ontwikkelen

Onderzoek om Speciale workshops te helpen ontwikkelen. Workshops voor belangrijke thema’s zoals:

 • De komst van de kinderen, hoe dan? (problemen voorkomen is altijd beter dan genezen)
 • Hoe om te gaan met het verzorgen van steeds oudere ouders, zieken, enz.?
 • “Doe maar normaal”. Trainig gericht op een verandering van mentaliteit. Elk tijdperk heeft andere uitdagingen. Niet vasthouden aan vaste patronen
 • “Leven of geleefd worden”: gericht op het genieten van het leven, eigen doelen en middelen in eigen handen hebben. Plannen.
 • Slechte moeders bestaan niet! Je mag plezier hebben in je werk

Onderzoek  voor andere workshops met verschillende onderwerpen zoals:

 • Managen van mijn huis en mijn gezin
 • Onderhoudstechnieken voor alles in het huis. Prestaties verhogen!
 • Heb je een korte en lange termijn budget?
 • Aankopen en opslag
 • Vrije tijd om samen te zijn!
 • Hygiëne enz.

Onderzoek voor Themadagen in bedrijven

 1. Onderzoek naar actuele onderwerpen die een item zijn voor het bedrijf in kwestie
 2. Analyseer de essentiële punten
 3. De doelen stellen die men wilt bereiken
 4. Ontwikkel de processen die men gaat volgen

Onderzoek voor een Gids Balans Werk -privé. Intranet

Een handleiding voor werkgever/manager en de werknemer waarin uitgebreid de bedrijfscultuur rondom werk/privé beschreven wordt en die veel concrete oplossingen biedt voor allerlei problemen die bestaan bij iedereen in het bedrijf daar waar het gaat om het combineren van werk en privé. Deze handleiding, of je zou het ook kunnen zien als een soort ‘gedragscode’, wordt opgetekend naar aanleiding van een reeks dilemma’s die de combinatie van het werk met privé-leven veroorzaakt in het leven van het bedrijf.

Deze dilemma’s (van zowel de medewerkers als van het management), worden digitaal naar OFA toegestuurd. OFA zet deze om in een soort spel om spelenderwijs tijdens een of meer bijeenkomsten per jaar in groepsvorm te discussiëren over de beste oplossingen voor de vraagstukken. De oplossingen worden vervolgens weer aan iedereen via het intranet verstuurd, zodat iedereen hieraan kan werken.
Deze debatten kunnen plaatsvinden in de themadagen.

De beste oplossingen uit het spel worden geselecteerd en dan gebruikt om een opmaat Balansgids voor het bedrijf te ontwikkelen, die later onderdeel van de bedrijfscultuur zou moeten worden.

Dat levert aan de medewerkers van het bedrijf en aan de onderneming onder andere:

 • Herkenning van een gezamenlijke problematiek
 • Zich gesteund en gesterkt voelen om in samenwerking veranderingen aan te brengen
 • Leren om zich in anderen in te leven. Keuzes van collega’s leren waarderen
 • Banden met elkaar te versterken
 • Een “wij cultuur” creëren die de bedrijfstrots vergroot

Organiseren van Congressen en Symposia:

 • De inhoud van deze activiteiten
 • Sprekers zoeken
 • Organiseren debatten en workshops
 • Parallel programma voor kinderen bedenken waarbij ze iets leren over de zorg voor zichzelf en voor anderen
 • Marketing en promotie

Onderzoek voor Webinars:

 • Uitzoeken wie precies het publiek is en waar bevindt dat zich?
 • Wat voor noden behoeftes  hebben de mogelijke ontvangers van het product?
 • Hoe kunnen wij hun de noodzaak van de Webinars te laten inzien?
 • Welke onderwerpen zijn interessant voor de doelgroep?
 • Webinars ontwikkelen voor particulieren
 • Marketing en promotie 

Apps

 • Ontwikkelen van apps voor bedrijven en particulieren, waar concrete en specifieke oplossingen over balans werk -privé worden gegeven
 • Ontwikkelen van educatieve apps voor de jongsten in het gezin
 • Interessante items zoeken voor apps
 • Uitzoeken wie precies het publiek is en waar zich dat bevindt
 • Marketing en promotie van applicaties

Nieuwsbrief

Maandelijkse digitale nieuwsbrief vol tips en nieuws over het thema werken en zorgen: Gezondheid, school, organisatie, nieuwe technieken voor thuis, planning, vakantie en interviews met collega’s, om van elkaar te leren

 Gezinsmanager

 • Ontwikkelen van de figuur van de gezinsmanager.
 • Franchiseproject van maken
 • Ze is een professional die advies- en organisatiediensten lever
 • Diensten verder ontwikkelen

 Sociale netwerken

Via social media, een platform creëren en daar alle thema’s ter discussie stellen die op dit moment te maken hebben met de balans werk- privé.
Verder onderzoek doen met deze informatie.

Website

Het is de taak van de studenten om de inhoud van de website voortdurend bij te werken en aan te passen aan de huidige behoeften die te maken hebben met het combineren van werk en privé en zo een website te blijven ontwikkelen waar men de informatie kan vinden die nodig is om ‘gelukkig zonder stress’ te leven.

Andere onderwerpen op de agenda

 • Instrumenten ontwikkelen om de verbeteringen te meten die door het gebruik van tools van het Kenniscentrum hebben plaatsgevonden
 • Met echte dilemma’s op een ontspannende manier (spelletjes, apps) het debat mogelijk maken over de belangrijkste redenen om thuis en op het werk beslissingen te nemen
 • Indicatoren van werk / privé-leven balans
 • Cases ontwikkelen die van belang zijn voor de onderneming en de werknemers
 • Instrumenten om de motivatie om te werken te verhogen
 • Enquêtes om de flexibiliteit van het bedrijf en van de werknemers te meten
 • De meting van de omgang met elkaar
 • Meten van de cultuurverandering
 • Het perspectief van de partner (thuis)
 • Methodiek ontwikkelen om de manager, de werknemer en de werkgever persoonlijk te begeleiden
 • Games en dilemma’s ontwikkelen op social media
 • De focus van alle instrumenten is praktisch en de resultaten voor de bedrijven heel positief

El enfoque de todas la herramientas is práctisch en de resultaten voor de bedrijven, heel positief

< Terug naar Onderzoek