Het adviesbureau OFA is pionier in het ontwikkelen in bedrijven van een cultuur die gunstig is voor het combineren van privéleven en werk. Studenten van Wageningen Universiteit en van de Universiteiten van Granada en Malaga doen onderzoek voor OFA-projecten.

universidad-granada  wageningen-university uni-malaga

Onderzoek uitgevoerd door de Academic Consultancy Training Wageningen University:

Onderzoek  “Het Leven in Balans”. Genieten als zowel werken als privé
Onderzoek  “Werken om te leven”. Kernelementen van een meetinstrument ter bevordering van de balans tussen werk en privé

Uit deze studies zijn o.a. een aantal werk gerelateerde factoren naar voren gekomen die van belang zijn om een goede Werk- Privé balans te bereiken.

Als kritische factoren zijn te noemen: Werkdruk, werk(on)zekerheid, werktijden, management, cultuur en beleid, relatie met leidinggevende, betrokkenheid bij het werk, beslissingsbevoegdheid, arbeidsvoorwaarden en verlofregelingen.

Onderzoek naar de instrumenten