Na vele jaren ervaring op het gebied balans werk- privé, had het consultancy bedrijf OFA (Adviesbureau voor Dagindeling), in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een Kenniscenter opgericht waar informatie, projecten en instrumenten die van nut voor de balans werk -privé zijn, te ontwikkelen.

Op dit moment werken wij samen met de Wageningen University (Nederland) en de Universiteiten van Granada en Málaga (Spanje) 

Voor het opzetten van deze Kenniscenter en het ontwikkelen van de projecten, is het heel belangrijk ook in samenwerking aangaan met bedrijven die overtuigd zijn van het belang, om in de cultuur van de organisaties de balans werk-privé als essentieel element op te nemen.

Van deze samenwerking zal, de Kenniscentrum instrumenten kunnen ontwikkelen die passend zijn met de dagelijkse realiteit van bedrijven en de medewerkers in het bedrijf.

De vraagstukken van de bedrijven op het terrein van de balans werk -privé zijn voor de Universiteiten en voor OFA van groot belang. Met ons onderzoek en ons werk zullen wij de bedrijven op deze terrein een groot stap vooruit laten doen en mensen in het bedrijf helpen “Fluitend naar hun Werk” te kunnen gaan.

Partner worden