OFA is een adviesbureau, ontstaan uit een overtuiging, een passie: genieten van het leven is een plicht voor iedereen. Het professionele leven hoeft een gelukkig privéleven niet uit te sluiten. Bedrijven functioneren beter als hun medewerkers in hun privéleven gelukkig zijn.

Dit spreekt voor zich. Toch vereist zoiets simpels een verandering van mentaliteit, waardoor een verandering van gedrag mogelijk wordt.
Wij, Nederlanders moeten anders gaan denken, want we mogen van onszelf niet te veel genieten!

Vanuit deze overtuiging heeft OFA bedrijven benaderd. De overheid heeft de innovatieve en succesvolle projecten van OFA drie keer gesteund met subsidies van het ministerie van SZW en de EU.

De originaliteit, frisheid en innovatie van de aanpak van OFA hebben veel publiciteit teweeggebracht. Dat blijkt uit de vele artikelen in kranten en tijdschriften en uit televisie- en radioprogramma’s.
Nederlandse en buitenlandse bedrijven hebben het belang van deze innovatieve en praktische aanpak ingezien en OFA ingeschakeld.

OFA heeft een mooie en praktische methodiek ontwikkeld, zowel voor particulieren als voor bedrijven om met meer efficiëntie ruimte te maken om van het leven te kunnen genieten.
In samenwerking met de Universiteit van Wageningen (Nederland) en de Universiteiten van Granada en Málaga (Spain), onderzoekt OFA nieuwe en steeds betere mogelijkheden om dit doel te bereiken.