Coaching voor een «Cultuur Verandering»

Het is voor bedrijven en organisaties een grote uitdaging om de belangen van werk en privé in balans te krijgen.
Werken de mensen in uw bedrijf met het idee “ik moet wel, het kan niet anders “, of halen ze voldoening uit hun werk?

Met haar project “Fluitend naar je werk” staat  OFA klaar om het management in bedrijven te assisteren en te coachen bij het veranderingsproces dat nodig is om een betere integratie van werk en privé mogelijk te maken.

OFA heeft gespecialiseerd materiaal waarmee we maken een diagnose van de mogelijkheden die reeds aanwezig zijn in het bedrijf om een goede balans tussen werk en privéleven te garanderen en de aspecten die nog verbeterd moeten worden om deze totale gedragsverandering te bereiken en als gevolgd daarvan ook de verandering van cultuur in het bedrijf mogelijk te maken.

In het rapport aan het bestuurd worden de doelstellingen gedefinieerd en in samenwerking met het management of de bevoegde instantie in de onderneming, worden de prioriteiten vastgesteld om de cultuur van het bedrijf vriendelijk voor het privé te maken

Bij de uitvoering van de doelstellingen voert het OFA een belangrijk uit deel van het werk. In overleg met het bedrijf zorgen we dat de theorie op een efficiënt wijze effectief in praktijk wordt gebracht.

Coaching voor de werknemers