Doorbreken van patronen tussen de oren

Tijd en vrije tijd blijken tegenpolen.
Tijd is geld, door arbeid verworven; vrije tijd is privé, is fun, is intimiteit.
Hoe kunnen wij niet alleen het beste uit die twee werelden combineren, maar vooral ook één wereldbeleving ontwikkelen?
Hoe kunnen wij een compleet leven opbouwen, een leven waarin je werkt, liefhebt, zorgt, waarin je leert en jezelf ontwikkelt?
Jouw evenwichtige en plezierige participatie aan het arbeidsproces is alleen mogelijk als je privéleven op orde is.
Een succesvolle carrière en een gelukkig privéleven hoeven elkaar niet uit te sluiten, als maar op tijd de juiste keuzen zijn gemaakt

Het advies

Advies wordt altijd op maat gegeven.
Samen met de klant bekijkt de adviseur de huidige situatie van de cliënt, waarin het probleem zich manifesteert.
Onder begeleiding de klant analyseerd zijn eigen situatie
Wie zijn hier de hoofdspelers?
Hoe is het proces tot nu toe verlopen?
Welke patronen zitten erachter?
Welke belangen spelen in de agenda?
Dit is essentieel om aan het oplossing van de problemen te kunnen werken

De adviseur

Onze adviseur heeft geen specifieke antwoorden paraat voor het vraagstuk van de cliënt
Het is zijn taak de cliënt te coachen bij het vinden van mogelijke wegen.
Hij heeft de specifieke know-how in huis om de klant te helpen om zijn problemen te vinden en op te lossen.
De klant wordt door zijn eigen situatie te beschrijven, zich bewuster van wat in er speelt en met de hulp van de adviseur gaat hij/zij nieuwe aanknopingspunten zien voor oplossingen.
De adviseur helpt de klant om op een vernieuwende manier, naar dezelfde situaties of problemen te gaan kijken. Dat is vaak de oplossing
Omdat het advies op maat is, worden de sessies voor elke klant en situatie aangepast. U krijg alleen wat u nodig hebt.

Een fijne idee? Neem contact met ons op, wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte.

Coaching voor:

Zelfkennis te bevorderen zodat je, je persoonlijke doelen kan stellen
Vaardigheden en attitude  te kunnen ontwikkelen om persoonlijke resultaten te verbeteren en een grotere professionele efficiëntie te bereiken
Regelmatig de ontwikkeling van vaardigheden te bekijken om ervoor te zorgen dat het gewoonten worden die helpen bij het ontwikkelen van persoonlijke talenten thuis en op het werk
Dit coaching is ook belangrijk om jouw dagelijkse werk beter te combineren met je gezin.
Het advies kan ook online zijn

Ga er achter of misschien jou bedrijf de kosten van het advies kan vergoeden

Is dat een goed idee? Neem contact met ons op. Wij doen vrijblijvend een offerte voor u