Hoe komt een organisatie van visie tot werkelijkheid? van missie tot strategie?
Hoe krijgen wij het voor elkaar dat bedrijven privévriendelijk zijn en hoe worden wij mensen die het belang inzien van een goed management van ons privéleven om betere prestatie te leveren op ons werk?

De sleutel is een cultuurverandering, waardoor ruimte ontstaat voor het individu in zijn totaliteit.

“Mission impossible?”

OFA heeft na jaren werk en studie en onderzoek een strategie ontwikkeld om deze “Mission impossible” mogelijk te maken. Onze strategie begint bij het bereiken van een bewustwording, bij bedrijven maar ook bij particulieren. Deze bewustwording maakt het mogelijk doelen te bepalen, waardoor een nieuwe cultuur kan worden geïmplementeerd.

Werken om gelukkig te zijn is alleen mogelijk als op het werk ook gelukkig kan zijn