Coaching voor werknemers in het bedrijf
Voor een samengaan van de persoonlijke belangen met de belangen van het bedrijf is een wederzijds compromis van vertrouwen en flexibiliteit niet genoeg. Het leven van iedereen thuis moet ook gemanaged worden.
Organiseren kun je leren! En vaak zijn de beste oplossingen eigenlijk heel simpel, maar je moet er wel wat voor doen!
De evenwichtige en plezierige participatie aan het arbeidsproces van je werknemers is alleen mogelijk als het hun privéleven op orde is.

Het advies en de Coaching
Advies op maat voor uw medewerkers? Ja! Want men moet
“Doorbreken van patronen tussen de oren”

Het advies

Is altijd persoonlijk en wordt op maat gegeven.
De adviseur bekijkt samen met de klant zijn huidige situatie, waarin het probleem zich manifesteert.

Wie zijn hier de hoofdspelers?
Hoe is deze situatie ontstaan?
Hoe is het proces tot nu toe verlopen?
Welke patronen zitten erachter?
Welke belangen spelen in de agenda?
Dit is essentieel om aan de oplossing van de problemen te kunnen werken

Het Adviseur

Onze adviseur heeft geen specifieke antwoorden paraat voor het vraagstuk van de cliënt.
Het is zijn taak de cliënt te coachen bij het vinden van mogelijke wegen.
Hij heeft de specifieke know-how in huis om de klant te helpen om zijn problemen op te lossen.
De klant wordt door zelf situaties te beschrijven zich bewuster van wat in er speelt en met de hulp van de adviseur gaat hij/zij nieuwe aanknopingspunten zien voor oplossingen.
Het adviseur ga werken aan een vernieuwing van de visie van de klant door net even anders te laten kijken naar de situaties. Dat is vaak DE oplossing
Omdat het advies op maat is, worden de sessies voor elke klant en situatie aangepast. U krijg alleen wat u nodig hebt.

 Coaching om:

Zelfkennis ontwikkelen zodat de juiste doelen kunnen gesteld worden
In staat te zijn om vaardigheden en competenties te ontwikkelen met de bedoeling resultaten in de persoonlijke sfeer te verbeteren en een betere professionele efficiëntie te kunnen bereiken
De vaardigheden regelmatig te herzien, om ze zo eigen te kunnen maken dat helpen om persoonlijke talenten thuis en op het werk te ontwikkelen.
Het advies kan ook online zijn

<Terug naar coaching