Met als belangrijkste doel de deelnemers te sensibiliseren over het managen van hun dagelijkse leven, organiseren we Thematische dagen met een breed scala aan activiteiten gericht op de diverse groepen in het bedrijf.

Door middel van Games, Workshops, Theater, Cases, Conferenties, Debatten, en Ronde tafels, zoeken wij dat de deelnemers kennen en eigen maken, gedragen, attitudes en waarden die nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling, zowel in de privésfeer als op het werk.

Dit soort activiteiten helpen om verschillende visies die te maken hebben met de thema aan te kunnen tonen. Hierdoor wordt de activiteit verrijkt, omdat dilemma’s worden op tafel gelegd en dat is nooit mogelijk bij een lezing.

Al deze activiteiten bepalen het thema van de dag vanuit verschillende aspecten en op een prettige, alomvattende en verrijkende manier voor de aanwezigen.
Door een gezellige en veilige plek te creëren, kunnen mensen zich op hun meest creatieve manier op hun gemak voelen en denken, spreken en luisteren.

El método que usamos en estos eventos logra un diálogo basado en la colaboración, el compromiso activo y las capacidades constructivas

<Terug naar instrumenten